Odborná spolupráce

MUDr. Dan Kovář
- lékař ÚVN Praha

Jiří Dejl
- masáže
- www.maser-jiri.cz

Ing. Jiři Novotný
- laboratorní testy fyzické kondice, VO2 max, stanovení aerobních a anaerobních prahů, stanovení nejvhodnější tepové frekvence pro redukci tuku…